Meer opleidingsplekken voor anesthesiemedewerkers en operatieassistenten in het Noorden

Persbericht d.d 1 september

Met een vernieuwde opleiding kunnen vanaf 2021 tot 30% meer anesthesiemedewerkers en operatieassistenten in Noord-Nederland worden opgeleid

Student in the lead
Vanaf september start in Groningen, Friesland en Drenthe een vernieuwde opleiding voor anesthesiemedewerkers en operatieassistenten. De opleiding biedt flexibiliteit en maatwerk, houdt rekening met eerder opgedane praktijkervaring en kan aanzienlijk sneller worden afgerond dan tot nu toe het geval was: de student is in the lead. Hierdoor kunnen binnen de vernieuwde opleiding maximaal 100 mensen per jaar instromen. Nu is dat maximaal 70 mensen per jaar.

Vernieuwde opleiding doorbreekt vicieuze cirkel
Onder de noemer ‘Zorg voor het Noorden’ werken de negen ziekenhuizen en drie ambulancediensten in Groningen, Friesland en Drenthe nauw met elkaar samen op het gebied van opleiding en werving van personeel. Van het landelijk College Zorg Opleiding (CZO) kreeg Zorg voor het Noorden de ruimte om de opleiding voor anesthesiemedewerkers en operatieassistenten te innoveren. En dat was nodig, want in de oude vorm was het niet mogelijk om voldoende mensen op te leiden, vertelt UMCG P&O-directeur Michiel Kahmann namens Zorg voor het Noorden. ‘We zaten in een vicieuze cirkel. We leidden te weinig anesthesiemedewerkers en operatieassistenten op omdat de opleidingsfaciliteiten beperkt waren. We konden hiermee de tekorten nauwelijks inlopen en dus ook de werkdruk van onze collega’s niet verlichten.’ De praktijkgerichtheid van de opleiding blijft, maar de onderwijsvorm wordt flexibeler, met onder andere meer mogelijkheden tot simulatietraining.

Meer regie voor de student
De vernieuwde opleiding gaat nadrukkelijk uit van de behoeften en omstandigheden van de studenten. Ze krijgen meer regie op hun eigen leerproces, doordat het programma minder vast staat. ‘Niet iedereen kan en wil in hetzelfde tempo een opleiding volgen. De één moet de opleiding combineren met zijn of haar werk, de ander komt net van de middelbare school. Binnen de vernieuwde opleiding hebben we meer oog voor deze verschillen’, vertelt Kahmann, die hiermee ook het uitvalpercentage van soms wel 30% hoopt te verlagen.

Praktijkervaring telt mee
Ook inhoudelijk wegen dergelijke verschillen tussen studenten mee. ‘Een verpleegkundige met meerdere jaren ervaring heeft een andere achtergrond dan iemand die net van de middelbare school komt’, zegt Kahmann. ‘Dat telt in de vernieuwde opleiding nadrukkelijk mee . Voor sommigen is het straks mogelijk om de opleiding in twee jaar af te ronden, terwijl er voorheen drie jaar voor stond.’

Trots
Veel collega’s uit de verschillende huizen hebben de afgelopen maanden samen met het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden van het UMCG hard gewerkt aan de vernieuwde opleiding. Kahmann: ‘Ik ben trots op de samenwerking die er is ontstaan tussen alle verschillende disciplines binnen Zorg voor het Noorden. Het is een uitdagende tijd en we weten elkaar echt goed te vinden.’