Marlies Sietsma over Regiegroep O&O

Marlies Sietsma is adviseur Leren & Ontwikkelen bij ziekenhuis Nij Smellinghe. Daarnaast is ze voorzitter van onze regiegroep Onderwijs en Ontwikkelen. In dit blog vertelt ze meer over de laatste bijeenkomst van de regiegroep en waar ze voor staan. 

Niet alleen praten maar ook echt dingen doen

Mijn missie voor de regiegroep is gezamenlijk in het Noorden werken aan leren en ontwikkelen, met het uiteindelijke doel een bijdrage te leveren aan de beste patiëntenzorg. Zo hoeven we niet allemaal zelf het wiel uit te vinden en samen weten we meer. Als voorzitter vind ik belangrijk dat ieder lid met zijn/haar expertise een bijdrage kan leveren. Daarbij moeten we niet alleen maar praten, maar ook echt dingen doen. Dit in verbinding met de werkvloeren van de organisaties.

Vernieuwd opleiden

Tijdens de laatste bijeenkomst kwamen de onderwerpen vernieuwd opleiden en de College Zorg Opleidingen (CZO) Nulmeting aan bod. Vernieuwd opleiden gaat in eerste instantie over onze samenwerking met de hoofd theorieaanbieder (Wenckebach) in het noorden. Hoe kunnen zij als theorieaanbieder toekomstbestendig opleiden en welke verwachtingen hebben we daarin als praktijken. Dan gaat het bijvoorbeeld over de kwaliteit van het opleiden, maar ook over flexibele leerroutes en het inzetten van losse EPA’s.

Krachten bundelen met verschillende ziekenhuizen  

Betreft het andere onderwerp, de CZO Nulmeting, zijn alle ziekenhuizen in het noorden nog in afwachting van de terugkoppeling vanuit CZO op de nulmeting die ieder ziekenhuis individueel heeft ingevuld. We willen de krachten bundelen door samen te werken in de ontwikkelpunten die elk ziekenhuis zal krijgen. Waar de een het strategisch opleidingsplan op orde heeft, zal dit bij een ander een ontwikkelpunt kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld voor het evalueren en bijstellen van de praktische vormgeving van de leerroutes. Hierin kun je van elkaar leren. Door deze manier van samenwerken vergroten we de kwaliteit van het leren en ontwikkelen in het noorden. Daar komt mijn missie ook weer goed naar voren.

De samenwerking met de ambulancediensten

Een ander interessant onderwerp is dat de ambulancediensten ook onderdeel zijn van Zorg voor het Noorden en dus ook deelnemen in de regiegroep Onderwijs en Ontwikkelen. Dat is toch weer een andere tak van opleiden, waar ik het een mooie uitdaging vind hoe we van elkaar kunnen leren. Er zijn overeenkomsten en door de verbinding met elkaar te zoeken levert dat vast mooie resultaten op.