Eelco den Boer over de regiegroep O&O

Eelco den Boer is Strategisch adviseur Leren & Ontwikkelen bij de MCL Academie. Verder is hij aangesloten bij onze regiegroep Onderwijs en Ontwikkelen. Hij deelt met welke missie hij de regiegroep in is gestapt, wat zijn verwachtingen zijn en met welke thema’s hij aan de slag gaat. 

Met welke missie ben jij in de regiegroep gestapt?

Ik geloof dat samenwerken in de regio op veel terreinen kan helpen om vraagstukken of problemen aan te pakken. Daardoor hoeven we niet 12 keer een wiel uit te vinden, maar kunnen we elkaar helpen en de beschikbare mensen en middelen op een goede manier inzetten. Dat geldt zeker op het gebied van Opleiden, Leren en Ontwikkelen.  We werken al langer samen op de instroom in vervolgopleidingen maar ook op andere thema’s binnen opleiden kunnen we door samen te werken en af te stemmen meerwaarde creëren. Zoals het bij elkaar brengen van allerlei initiatieven rondom zij- instroom en Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) opleiden

Wat verwacht je van de regiegroep?

Ik zie het vooral als een strategisch overleg. De regiegroep kan namens de betrokken organisaties ontwikkelingen signaleren, adviseren aan het regionaal overleg en bijvoorbeeld overleggen met regionale of landelijke instanties. We hebben een aantal deelgroepen die zich richten op vervolgopleidingen, beroepsopleidingen, simulatie-leren en subsidies

Wat is het eerste waar jij je tanden in gaat zetten?

Ik ben lid van de groep initiële  opleidingen. Daarmee willen we in 2024 als regio met de ROC’s en hogescholen in gesprek over “strategische studentenplanning”; hoe kunnen we het aanbod van stagiaires en leerlingen beter afstemmen? Krijgen studenten die in een ziekenhuis willen werken ook een ziekenhuisstage? En kunnen we het aanbod van stagiaires beter verdelen over het jaar? Wij willen daar graag afspraken over maken. Als regio willen we graag twee keer per jaar met de ROC’s en hogescholen om tafel. Hoe precies moet nog worden afgestemd met de scholen.

Lees hier meer over de regiegroep Onderwijs en Ontwikkelen.