Victor Verrijp: ”Het gezamelijk aanbieden van loopbanen is een oplossing”

16 februari kwamen de bestuurders van de samenwerkende organisaties samen. Op de agenda stonden: de dalende instroom bij de initiële opleidingen en de uitdagingen bij de specialistische opleidingen. Victor Verrijp, bestuurder  UMCG Ambulancezorg, vertelt over deze onderwerpen en zijn betrokkenheid. 

Waarom is het voor de ambulancediensten belangrijk om aangesloten te zijn?

Goede contacten met de ziekenhuizen, als sleutelspelers in de (acute) zorg, zijn van groot belang. De ambulancediensten willen transparant zijn over onze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daar hebben wij de ziekenhuizen voor nodig, omdat veel van onze collega’s daar vandaan komen. Daarnaast heeft de ambulancedienst een aantrekkelijk imago, voor mensen die willen werken in de (acute) zorg. Het is van belang te laten zien dat wij daar een belangrijk onderdeel van zijn.

Tot slot heeft de ambulancedienst veel baat bij een netwerk van goed ingerichte en bemenste ziekenhuizen in de regio. Als de spoedeisende-hulpafdelingen in onze regio over voldoende en goed opgeleide professionals beschikken, kunnen we samen de best passende patiëntenzorg bieden voor de mensen in Noord-Nederland.

Hoe kunnen we inspelen op de dalende instroom bij de initiële opleidingen?

Het gaat hier vooral om de MBO-, en HBO-opleidingen in de zorg. Hier kunnen we op inspelen door te zorgen dat het imago van de zorg in Noord-Nederland aantrekkelijk is. Dat doen we door bij te dragen aan mooie loopbaanpaden en te laten zien dat we hier veel samenwerken. Door te kiezen voor een loopbaan in de zorg in onze regio werk je in meer dan een ziekenhuis of een ambulancedienst. Je werkt in een netwerk met veel meer loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden.

Wat zijn de uitdagingen bij de specialistische opleidingen en hoe pakken we deze aan?

Bij de specialistische opleidingen lopen we vooral aan tegen een steeds kleinere begeleidingscapaciteit op de afdelingen en in de ambulancediensten. Zeker in ziekenhuizen neemt het aantal bedden langzaam af. Patiënten blijven steeds korter in een ziekenhuis. De professionals die er werken hebben al heel vaak iemand meelopen die begeleiding nodig heeft om een opleiding te doorlopen. In Noord-Nederland werken we aan een manier om Virtual Reality in te zetten voor het opdoen van praktijkervaring in de zorg.

Simulatieleren wordt nu om te beginnen voor de operatiekamers ontwikkeld. Zoals piloten in een gesimuleerde omgeving leren opstijgen, vliegen en landen, kunnen we ook operatiemedewerkers een aantal vaardigheden aanleren. Dat scheelt begeleidingstijd in de praktijk. Ook in de ambulancezorg zien wij hier mogelijkheden. Denk aan het betreden van een omgeving met meerdere slachtoffers. Hoe maak je dan de beste keuze. Dat is in een VR-omgeving te oefenen. Tegelijk zien we ook dat het nog een uitdaging is om de mogelijkheden van de techniek en de wensen en variaties in de praktijk goed aan elkaar te koppelen.

Van welke oplossing word jij het meest enthousiast?

Van de oplossing om loopbaanpaden samen aan te bieden. Als ik kijk naar de ontwikkelingen in de acute zorg, met name rond zorgcoördinatie, staan we voor grote veranderingen. Samenwerken wordt het uitgangspunt, voor de best passende zorg voor iedereen in Noord-Nederland. Dan moeten we samen verder kijken dan de grenzen van de eigen organisatie en het eigen aandeel in de acute zorgketen. De basis voor deze samenwerking, elkaar vertrouwen, is gelegd in Zorg voor het Noorden. Daar ben ik zeer enthousiast over.