Samenwerking MBO en HBO in het WZA

Het is nog niet eerder gebeurd om studenten van drie verschillende mbo- en hbo-scholen te laten samenwerken, maar in het WZA gaat dat 9 september van start! Vooralsnog in een kleinschalige proef van een jaar.

Donderdag 9 september vindt de kick-off plaats van een nieuw project: ‘Samenwerking hbo en mbo bij onderzoek in het WZA’. Het project heeft twee doelen:

  1. Onderzoeksvragen vanuit de beroepspraktijk (dus het WZA) beantwoorden
  2. Samenwerking tussen het hbo, mbo en de beroepspraktijk versterken

Wat dat precies inhoudt? Studenten Verpleegkunde van de Hanzehogeschool, van de Noorderpoort Gezondheidszorg Assen en het Drenthe College Assen gaan onderzoeksvragen beantwoorden van het WZA. De docenten van de instellingen hebben samengewerkt om een leerlijn te ontwikkelen zodat mbo en hbo samen onderzoek kunnen gaan doen.

 Twintig weken

Er wordt gewerkt in twee groepen van zes studenten: twee studenten van elke opleiding. Met behulp van de Design Thinking-methode, coaching door docenten en ondersteuning van deskundigen in het WZA en daarbuiten werken zij in twintig weken samen aan vraagstukken van het WZA. Nadat deze weken zijn verstreken, presenteren de studenten hun onderzoeksresultaten in het WZA.

 Meer doorstroom, meer contact

Door dit project hopen de scholen dat er meer doorstroom ontstaat van mbo en hbo, dat de  arbeidskansen van mbo’ers in het ziekenhuis vergroten en dat er meer contact ontstaat tussen mbo- en hbo-studenten, wat later resulteert in een nog betere samenwerking op de afdeling.

Mooi voorbeeld

​Het project is een mooi voorbeeld van de samenwerking die we binnen het WZA en binnen het samenwerkingsverband Zorg voor het Noorden voorstaan. Alles om kwaliteit van zorg en talent in het Noorden te behouden en te versterken!