Even voorstellen: Sjoerd van der Zee

Als P&O directeur was Sjoerd van der Zee de afgelopen jaren betrokken bij Zorg voor het Noorden (ZvhN). In oktober zwaaide hij af bij het  Martini maar koos hij ervoor om betrokken te blijven bij Zorg voor het Noorden. Sjoerd ondersteunt programmamanager Nelleke Kombrink. Wat betekenen Sjoerd en ZvhN voor elkaar?

Hoe ben je de afgelopen jaren betrokken geweest bij ZVHN?

Als directeur P&O van het Martini ziekenhuis was ik betrokken bij de start en de ontwikkeling van ZvhN.

De essentie van ZVHN? Regionale samenwerking vanuit het HR-perspectief. Hoe druk we allemaal ook zijn met het werk in de eigen organisaties, toch willen, moeten en kunnen we zoveel voor elkaar betekenen in de samenwerking. Het inspireert, maakt ons krachtig en is ook efficiënt als je denkt wat je allemaal kunt uitwisselen en samen kunt ontwikkelen. En hoewel ik er bewust voor koos om te stoppen met mijn directeurschap wilde ik heel graag blijven leveren aan de doorontwikkeling van ZvhN. Het is me gegund om vanuit een zelfstandige positie bij te blijven dragen.

Waar ben je trots op?

Inhoudelijk is er van alles ontwikkeld: samenwerking tussen HR verantwoordelijken is verbreed naar een samenwerking tussen HR-adviseurs, opleidingsprofessionals, communicatieadviseurs, lijnmanagers, vertegenwoordigers van de verpleegkundigen en zelfs bestuurders. Allen vanuit hun betrokkenheid bij het oppakken van personele vraagstukken. Dat we dit regionaal doen is onderscheidend en daar ben ik trots op.

We hebben laten zien -en dan focus ik op de groep directeuren/managers P&O- dat je als groep kunt ontwikkelen tot een team dat echt samenwerkt. Niet alleen inhoudelijk, maar ook relationeel. Er is een onderlinge band ontstaan met interesse en zorg voor elkaar. Zo zijn we een aantal jaren geleden gestart met (intervisie)bijeenkomsten waarin we persoonlijke vragen en dilemma’s delen, plus een goede maaltijd. Dat werkt.

Wat wil je met ZvhN bereiken in 2023?

Met het team HR-verantwoordelijken vertalen we ambities naar concrete resultaten op onderwijsinnovatie, goed werkgeverschap, data management en strategisch personeelsplanning. Concreet werken we aan het verrijken van de stagemogelijkheden, behoud van personeel, zorgen we dat we voldoende opleiden en sturen we op basis van data. Zoals meer leerafdelingen, grotere wendbaarheid van personeel binnen de huizen en ook tussen de huizen. En dat we echt concrete stappen zetten in een regionale pool, flexibilisering van opleiden en het versterken van het imago van de zorg, onze ziekenhuizen en ambulancediensten. We doen dat samen onder regie van programmamanager Nelleke Kombrink met wie ik samen het geheel oppak. Spannend, leuk, zinvol en nodig!