Even voorstellen: Daan van den Broek, HRM manager Tjongerschans

Daan is als manager HRM van Tjongerschans verbonden aan het regionaal overleg Zorg voor het Noorden. 2022 was zijn eerste jaar en daarin had hij nog geen specifieke portefeuille. Hij heeft zich vooral gericht op het goed leren kennen van alle onderwerpen en projecten die spelen. Wij stelden Daan een aantal vragen over zijn ervaring met Zorg voor het Noorden.

Waar was je van onder de indruk tijdens je eerste jaar?

Dat is de bevlogenheid van mensen om samen te werken. Er wordt dagelijks ontzettend hard gewerkt om zorgprofessionals de best mogelijke opleiding te geven. Natuurlijk zijn er dingen die anders kunnen, ook anders moeten. Daarvoor is soms een systeemverandering nodig, zoals de invoering van het EPA-gestuurd opleiden. Het is mooi om te zien dat daarin stappen worden gezet.

Waarom is het belangrijk om aangesloten te zijn bij ZVHN?

Het is voor alle ziekenhuizen en ambulancediensten in het Noorden belangrijk om betrokken te zijn. De collectiviteit maakt de kracht van de samenwerking: het betekent dat we niet allemaal één voor één het wiel gaan uitvinden. Samenwerking is nodig om vernieuwende manieren van opleiden te ontwikkelen, om zorgprofessionals te behouden voor het Noorden. Als het om de mensen gaat die in de zorg werken, dan gaat samenwerken ons veel meer brengen dan concurrentie. Daarvan ben ik overtuigd.

Wat is jouw voornemen rondom ZvhN voor 2023?

Komend jaar zal ik mij specifiek gaan bezighouden met een portefeuille. Vanwege mijn achtergrond HRM en communicatie ligt het voor de hand dat dit de portefeuille goed werkgeverschap wordt. In deze portefeuille werken collega’s aan samen werven, arbeidsmarktcommunicatie en P&O innovaties.

Ik vind het heel belangrijk dat wij luisteren naar wat zorgprofessionals als oplossingen zien voor vraagstukken die spelen. Er zit ongelooflijk veel denkkracht en creativiteit in hen. Daarom ben ik ook erg verheugd met de oprichting van de Regionale Council, waarin verpleegkundigen van alle elf ziekenhuizen en ambulancediensten vertegenwoordigd zijn. Onlangs heeft de Council een eerste brief opgesteld met adviezen en suggesties en dat gaf ontzettend veel goede inzichten. Ik zou graag zien dat we in 2023 op deze voet verder gaan.

Wat wil je in- en externe lezers van social media en website nog meegeven?

Blijf Zorg voor het Noorden vooral volgen. Zo ben je op de hoogte van ontwikkelingen die spelen op het gebied van opleidingen, samenwerking binnen de Noordelijke ziekenhuizen en ambulancediensten.