Column Michiel Kahmann nieuwsbrief december 2022

Beste zorgtoppers,

2021 loopt ten einde. Wederom een roerig jaar waarin veel van velen gevraagd werd, en we weten nu al dat 2022 ook veel van ons zal vragen. Maar ook een jaar waarin we de kracht van samenwerking nog beter dan daarvoor hebben ervaren. Wendbaarder dan ooit wisten we in te spelen op wat van ons gevraagd werd. Zorgverleners, ondersteuners, binnen teams en over teams heen, binnen onze organisaties… en ja, zeker ook als regio Noord Nederland hebben we weer een stap gezet in onze samenwerking.

De aanhoudende (covid-)druk zorgt voor twee tegenslagen. Opleiden en begeleiden is nog taaier om voldoende tijd voor vrij te maken. En we zijn moe van de lange adem. Soms heel voelbaar, soms sluipend. Die twee tegenslagen optellend, zien we dat we met onze eerdere voorspellingen voor het inlopen van de tekorten niet helemaal uitkomen. Het siert ZorgvoorhetNoorden dat we dit feit omzetten naar een Ambitie! Zo stelden we onlangs vast dat we allemaal volgend jaar 10% meer stageplekken zullen realiseren én versneld met het innoveren van de vervolgopleidingen doorgaan, zodat we meer collega’s kunnen laten instromen in de mooie zorgberoepen, zo mogelijk zonder veel extra begeleidingsinspanning. Daarnaast investeren we in 2022 nog meer in behoud; het begeleiden van collega’s in uitdagende (combinatie-)loopbaankansen. We hebben zoveel te bieden als noordelijke ambulanceorganisaties en ziekenhuizen.

Goed voor jezelf en elkaar blijven zorgen en samen beslissen over het werk wordt steeds belangrijker. Ik zie dat het samen beslissen (niet over ons zonder ons) en ‘duurzame inzetbaarheid’ (zorg voor jezelf en elkaar) in alle zorgvoorhetnoorden organisaties steeds meer begint te leven. Dat leidt tot betere besluiten, het leidt ertoe dat we niet alleen naar de inzet van vandaag, maar ook van overmorgen kijken én het zorgt ervoor dat het werk boeiender wordt. Soms gaat dat nog te langzaam, of schieten we in een oud patroon, maar de stappen vooruit zijn duidelijk te zien. Ik wens ons in 2022 toe dat we ook op dit gebied weer vooruit gaan.

En als belangrijkste wens ik ons toe dat we de komende weken tijd vinden om samen met onze dierbaren 2021 tot een mooie einde te brengen en 2022 samen in te luiden!