Bas Wallis de Vries: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

Vrijdag 20 oktober kwamen alle bestuurders van de negen noordelijke ziekenhuizen en drie ambulancediensten bij elkaar. Eén van deze bestuurders is Bas Wallis de Vries. Bas begon zijn loopbaan als vaatchirurg en na verschillende bestuursfuncties werd hij in 2020 lid raad van bestuur van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Vorig jaar is hij benoemd tot voorzitter van deze raad van bestuur.

Bas weet als geen ander met welke uitdagingen het Noorden te maken heeft als het gaat om het behoud van voldoende en kwalitatief goede zorgprofessionals nu en in de toekomst. “Toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg zijn op de korte en de lange termijn de grootste uitdagingen waar het zorgstelsel voor staat. Dit kunnen we alleen te lijf door intensief met elkaar samen te werken.

Bas, hoe kan Zorg voor het Noorden hier een rol in spelen?

“Dé kracht van Zorg voor het Noorden is de samenwerking tussen de ziekenhuizen en ambulancediensten. Dit is niet gemakkelijk. We hebben te maken met een complexe opgave, maar in het Noorden hebben we gelukkig juist ook een goede infrastructuur om deze uitdagingen in samenwerking het hoofd te bieden. Cliché maar waar: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.”

Welke ontwikkelingen vind jij belangrijk?

“Zoals gezegd; we hebben de afgelopen jaren samen al veel bereikt, vooral in het opbouwen van samenwerking en vertrouwen. Voor de komende tijd hebben we ook nog veel te doen. De tekorten in de zorg lopen op. We hebben tijdens de bijeenkomst op 20 oktober onder meer gesproken over het aantrekelijk maken en houden van het werken in de zorg, innovaties in de zorg en de opleidingen en de ontwikkeling van medewerkers. Naast de samenwerking binnen Zorg voor het Noorden kijken we ook ‘buiten onze eigen muren’ en zijn we in gesprek met andere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan het onderwijs.”