Tjongerschans

 

Tjongerschans is een regionaal ziekenhuis en verleent zorg aan een verzorgingsgebied van ruim 100.000 inwoners. Samen met 1.400 collega’s zijn we zichtbaar en onzichtbaar aanwezig om Tjongerschans een veilige en betrouwbare plek te laten zijn. 

We zetten in op een sterke diagnostiek en het bieden van zorg die voor de regio onontbeerlijk is. Het uitgangspunt daarbij is dat zorg altijd op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener wordt geboden. We leggen verbindingen in de gehele zorgketen en innoveren het zorgproces.

Onze kernwaarden zijn: mensgericht, bevlogen en professioneel verantwoordelijk. Deze kernwaarden vormen het vertrekpunt voor alles wat we doen in het ziekenhuis. Ze zijn voelbaar aanwezig door heel Tjongerschans. Onze kernwaarden zijn het kompas voor onze gastvrijheid en vormen de kern van onze cultuur. Het geeft ons ziekenhuis een vertrouwd en eigen gezicht.

De samenwerking met Zorg voor het Noorden

”Er is in de Noordelijke regio het fundamentele besef gekomen dat samenwerken noodzakelijk is. Dit heeft concreet opgeleverd dat we verkorte opleidingen voor een aantal schaarse beroepen zijn gestart, maar ook dat we kijken hoe we gezamenlijk zoveel mogelijk nieuwe en gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen opleiden. Daarnaast zoeken we naar manieren om het werken in de zorg in Noord-Nederland zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Als het om zorgprofessionals gaat, willen we minder concurrentie en meer samenwerking.” -Daan van den Broek, HRM manager.

Wil je meer lezen over de betrokkenheid van Tjongerschans bij Zorg voor het Noorden? Lees het artikel van Daan van den Broek, HRM manager Tjongerschans. 

-

Bedankt voor je aanmelding voor onze nieuwsbrief.

De samenwerking in Zorg voor het Noorden is volop in ontwikkeling. We werken voortdurend aan nieuwe initiatieven en gezamenlijke opleidingen. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte.