Spiegel leren

Jouw toekomst, jouw weg…op jouw manier

Je gaat bij de beroepsroute AMOA een leer- werk traject in waarbij je door zelfsturing al je
vaardigheden gaat aanleren en je EPA’s gaat behalen. Binnen 2,5 jaar heb jij je diploma op zak.
Om je opleiding te kunnen halen heb je tijd nodig op de OK en om de theoretische achtergronden te
bestuderen en praktische vaardigheden te oefenen buiten de OK om.
Jouw toekomst, jouw weg…op jouw manier.

We hebben een manier gevonden om meer operatieassistenten te kunnen opleiden want de
hoeveelheid leer- werkplekken is niet groot. Hiervoor hebben we iets bedacht: spiegel leren.
Bij spiegel leren wordt er een groep studenten door een ziekenhuis aangenomen die vervolgens in
tweeën wordt verdeeld waarbij de ene groep de ene week op de OK werkt en de andere groep
buiten de OK. Zo verdelen we de leer- werkplekken die er zijn en is er genoeg ruimte op de OK om
meer studenten op te leiden.

Patiëntgebonden week
In je patiëntgebonden week, draai je mee met het operatieteam en ga je in de praktijk je
vaardigheden als operatieassistent behalen.

Patiënt Vrije week
In je patiënt vrije week, ga je op verschillende manieren de theorie bestuderen en kun je ook aan je
praktische vaardigheden werken.
De patiënt vrije week klinkt misschien minder uitdagend maar je zult zien dat er mogelijkheden zijn
om je kennis op verschillende manieren uit te breiden. Kennis die je weer kunt toepassen in je
patiëntgebonden week.
Het spiegel leren duurt niet de hele opleiding. Op een bepaald moment zal de behoefte om meer in
de praktijk te werken stijgen. Dit moment kan per ziekenhuis verschillend zijn.