Organisatorische effecten van het nieuwe opleiden

De vernieuwde beroepsroute kent een aantal organisatorische en personeelstechnische uitdagingen.

  • Om deze vernieuwde beroepsroute zo effectief mogelijk te kunnen doorlopen zal de student bovenformatief worden opgeleid. Dat heeft implicaties op de bezetting op de OK. Het OK Management en het project team gaat inventariseren wat de effecten op personeel-en financieel gebied zijn. Dit personeelstechnische aspect moet vroegtijdig in beeld worden gebracht. Juist om te voorkomen dat hier een bottle neck gaat ontstaan.
  • Het vernieuwde leren zal het hele OK beïnvloeden, en dan met name de werk- en leercultuur. We zijn ons hier ons van bewust en zien dit als één van de belangrijkste elementen die moeten worden vernieuwd. Ook dit punt zal daarom, samen met het management en de WB’ers en PB’ers worden opgepakt.
  • Het vernieuwde opleiden heeft ook effect op de wijze waarop het WIOO als opleidingsinstituut faciliteert. Er wordt een andere invulling en rol verwacht. Het gewenste veranderingsproces hierin van het WIOO zal ook aandacht krijgen in het project.
  • Het vernieuwde opleiden start met een goede werving en selectie. Een selectie waarbij we onder andere door assessments en goede screening die mensen selecteren waarvan we mogen aannemen dat deze gemotiveerd de eindstreep kunnen halen. De uitwerking van dit punt is met name belegd bij een andere werkgroep binnen Zorg voor het Noorden, echter we werken hierin intensief samen.