Opleiders

Rol van de opleiders tijdens de beroepsroute

De vernieuwde beroepsroute leidt jou op tot een zelfstandige nieuwe beroepsbeoefenaar die ” in the lead” is.  Het is geen “ meester-gezel” leren; de werk-, praktijkbegeleider en docent zal ondersteunen in de ontwikkeling van de zorgprofessional in opleiding.

De opleiders gaan dit doen door je te coachen en te helpen om te structureren waar nodig.

De  opleiders hebben daarvoor de volgende informatie van je nodig:

  • Hoever ben je met je opleiding: welke EPA heb je op welk niveau behaald?
  • Wat wil je leren; hoe wil je dit gaan aanpakken en wat heb je daarvoor van nodig van de opleider?

Je opleider denkt met je mee in mogelijkheden en alternatieven om je doel te behalen.