Rachel heeft een combibaan in Nij Smellinghe

Al vroeg wist Rachel de Vries wat ze wilde worden: verpleegkundige, met als specialisatie kinderen. Maar ook digitalisering heeft haar interesse. In Nij Smellinghe hoeft ze geen keuze te maken en krijgt Rachel de ruimte om invulling te geven aan beide passies. Sinds 2020 heeft ze namelijk een combi-baan.

Over haar vak als verpleegkundige zegt Rachel: “Kinderen zijn de meest kwetsbare patiëntengroep. En het is een heel afwisselend vakgebied. Zowel door de verschillende leeftijden als door de combinatie van acute en niet-acute zorg. Daarom spreekt het vak van kinderverpleegkundige me zo aan. Bovendien gaat het niet alleen om het kind, maar om het hele gezin dat wordt geraakt als een kind ziek is.” Na de opleiding tot verpleegkundige kon Rachel in Nij Smellinghe de opleiding tot kinderverpleegkundige volgen. Sinds 2014 werkt ze op de Kinderafdeling. En toch…

Enthousiasme voor ICT

“Ik heb het altijd interessant gevonden om met digitale middelen te werken. Uitpluizen hoe we deze het beste kunnen toepassen, zodat het als hulpmiddel wordt gezien en niet als ‘weer iets wat er bijkomt’.”

Toen het programma VIPP over elektronische informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional (zoals het patiëntenportaal) in Nij Smellinghe werd ingevoerd, is Rachel gevraagd om te ondersteunen. Na afloop van het project is gevraagd of ze bij ICT wilde blijven en dat deed ze.

Combi-baan

En zo kwam het dat Rachel sinds 2020 een combi-baan heeft. Ze werkt drie dagen in de week als kinderverpleegkundige en vrijdag is haar ICT-dag. Dan werkt ze als functioneel applicatiebeheerder en is ze bezig om het elektronisch patiëntendossier (HiX) te optimaliseren. “Samen met de key-users (aandachtsvelders ICT) van de afdelingen kijk ik naar wat wel en niet prettig werkt en hoe het anders kan. Vanuit die informatie denk ik na over wat voor functionele wijzigingen binnen HiX nodig zijn.”

Twee werelden bij elkaar brengen

“Deze combi-baan heeft voor mij meerwaarde. Het maakt dat ik twee werelden bij elkaar kan brengen. Doordat ik zelf aan het bed sta, blijf ik werken met patiënten en doe ik ook telkens weer ervaringen op met het werken in het elektronisch patiëntendossier. Ideeën voor verbeteringen neem ik dan weer mee op vrijdag naar ICT, waar ik met oplossingen aan de slag kan. En doordat ik HiX nu goed ken, kan ik ook mijn collega’s weer informeren over hoe dingen makkelijker kunnen werken. Mijn ambitie is om ons werk makkelijker en vlotter te maken, door te streven naar zo min mogelijk klikwerk en door verschillende systemen onderling te laten communiceren.”

Dit verhaal komt van Ziekenhuis Nij Smellinghe.