Even voorstellen: Miranda Rinsma, lid Zorgprofessionals Council

Mijn naam is Miranda Rinsma, ik ben 27 jaar oud en obstetrieverpleegkundige in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Sinds kort ben ik lid van het Regionaal Zorgprofessionals Council van Zorg voor het Noorden.

Meedenken over de toekomst van verpleegkundigen

In het MCL hebben we een verpleegkundigen adviesraad waar ik als verpleegkundig visionair deel van uitmaak. Vanuit die rol werd ik benaderd voor het Zorgprofessionals Council. Inbreng hebben op de toekomst van verpleegkundigen spreekt mij erg aan en daarom heb ik mij aangemeld!

Nieuwe onderwijs routes in het verpleegkundig domein

Het council van 26 januari was voor mij de eerste. We gingen aan de slag met de vraag: Wat betekenen de verschillende nieuwe(re) leerroutes in verpleegkundig onderwijs voor de ziekenhuizen en ambulancediensten? In groepjes bespraken de positieve aspecten en de valkuilen.

Zo waren we het er allemaal mee eens dat je veel kunt leren van de groep studenten: ze hebben een andere kijk op de zorg, wat ons ook een nieuwe blik geeft. Wel is het soms lastig inschatten wat je van iemand kan verwachten en is het belangrijk dat er gekeken wordt hoe de kwaliteit op de afdeling gewaarborgd wordt.

Een prettige en fijne sfeer

Het viel me op dat het council echt een fijne groep is, we kunnen goed sparren met elkaar. Ondanks de verschillende rollen en het leeftijdsverschil binnen de groep behandelt iedereen elkaar gelijk. Dit geeft een prettige en veilige sfeer.

Voorzitterschap

Aan het einde van de middag was het tijd om een voorzitter te kiezen voor het Council. Ik stelde mijzelf beschikbaar omdat ik het belangrijk vind om mezelf te blijven uitdagen. De groep gaf mij de kans om deze rol te vervullen. Ik kijk er naar uit om nog meer betrokken te zijn bij het Zorgprofessionals Council en daarmee ook bij Zorg voor het Noorden.

Heb jij tips, adviezen of opmerkingen die je mij wilt meegeven voor een volgend council? Laat het me vooral weten!