EPA in opleiding

 

Wereldwijd maken steeds meer zorgopleidingen bij het toetsen op de werkplek gebruik van entrustable professional activities (EPA’s).
EPA’s zijn professionele activiteiten die het dagelijks werk van de zorgprofessional vormen. Centraal idee is dat een begeleider een student een professionele activiteit pas toevertrouwt om zelfstandig uit te voeren als de student heeft laten zien daarin voldoende competent te zijn (onderwijsengezondheidszorg.nl).  EPA’s biedt opleiders en begeleiders:

  • een praktisch raamwerk om competenties te beoordelen;
  • concrete opleidingsdoelen;
  • duidelijkheid rondom het concept ‘vertrouwen’ in praktijktoetsing;
  • de mogelijkheid om werkplekcurricula te flexibiliseren.

Er zijn verschillende niveaus binnen een EPA, van niveau 1 tot en met 5 (Ten Cate, O., 2005). Binnen de opleiding tot anesthesiemedewerker of operatieassistent zul je de daarbij behorende EPA’s tot op niveau 4 moeten behalen om in aanmerking te komen voor het diploma. Dit houdt in dat je de EPA zelfstandig uitvoert, zie afbeelding.

EPA

 

 

Bron: Ten Cate, O., (2005), Entrustability of professional activities and competency-based training, Medical Education, Volume 39, Issue 12.