De vernieuwde beroepsroute

Welkom bij de vernieuwde beroepsroute voor AM/OA .
Anesthesiemedewerker en operatieassistent

jouw toekomst, jouw weg… op jouw manier!

Jaarlijks sluiten Raden van Bestuur van negen ziekenhuizen en drie ambulancediensten in Groningen, Friesland en Drenthe een convenant over de aantallen studenten die worden opgeleid in de zogenaamde schaarse beroepen waaronder anesthesiemedewerker en operatieassistent. Deze schaarse beroepen kennen formatieve tekorten, en die willen we graag met zijn allen laten verdwijnen.
We willen ook dat de weg naar deze prachtige beroepen vol zit met spannende ontwikkelmogelijkheden en leerzame uitdagingen die passen bij de huidige trends in opleiden.
Daarom hebben we binnen de Noordelijke regio onder de vlag van Zorg voor het Noorden de initiële opleiding voor anesthesiemedewerker en operatieassistent vernieuwd en gewijzigd in “de beroepsroute AM/OA”.

Kenmerkend voor deze beroepsroute

  • De student is ” in the lead”!
  • De aankomende beroepsprofessional volgt zelfsturend een praktijkroute aan de hand van de door de CZO flex level geformuleerde EPA’s
  • De EPA’s kunnen in maximaal 2,5 jaar behaald worden. De student, die excelleert kan de opleiding sneller behalen!
  • De praktijkbegeleider, de werkbegeleider en de docent structureren, coachen en ondersteunen de student.

De locaties waar je gaat werken aan de EPA’s

  • Het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden waar bijvoorbeeld les bijeenkomsten en vaardigheidstrainingen  door onder andere artsen en collega’s uit de praktijk worden verzorgd. Van jou als student wordt een actieve rol verwacht.
  • Het OKC van het ziekenhuis of de samenwerkende ziekenhuizen waarvoor je bent geselecteerd om de beroepsroute te volgen.

Start van de beroepsroute

Onboarding: met theoretische basiskennis, kennis van gedrags- en kledingregels en een aantal basisvaardigheden kun je veilig op een operatiekamer(complex) aan de slag.

Vervolg beroepsroute

Daarna ben je als student in de lead. JIj gaat plannen en organiseren in overleg met de opleiders hoe en wanneer je aan de EPA’s gaat werken.

Erkend CZO diploma

Als alle EPA’s zijn gehaald is er een diploma met CZO erkenning behaald en heeft de werkvloer een beginnend zorgprofessional AM of OA, die sneller opgeleid is tot zelfstandig beroepsbeoefenaar met behoud of zelfs verhoging van de kwaliteit van opleiden in vergelijking met de huidige opleidingen tot AM en OA..

 

Wil je meer weten over bijvoorbeeld EPA’s, welke tools er zijn om de voortgang van de beroepsroute te monitoren, op welke wijze je kennis en vaardigheden kunt opdoen: lees dan verder op deze website.

 

Vernieuwde beroepsroute