Zorgprofessionals denken mee over Zorg voor het Noorden

 

Zorg voor het Noorden lanceert in september het Regionaal Zorgprofessionals Council. Hiermee krijgen zorgprofessionals de kans om meer en beter betrokken te zijn bij Zorg voor het Noorden. Voor het Council kiest iedere organisatie één vakkundige als afvaardiging.

Als zorgprofessional is het belangrijk dat je je stem laten horen en meebeslist als het over jouw vak en werkomgeving gaat. Dat maakt de kwaliteit van zorg én de tevredenheid over het werk beter. In het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht hebben twee beroepsverenigingen en vijf werkgeversorganisaties zich hard gemaakt voor het verbeteren van professionele zeggenschap van zorgprofessionals. Het initiatief van Zorg voor het Noorden sluit hierbij aan en is uniek voor Nederland.

Praktisch
Het Regionaal Zorgprofessionals Council komt drie of vier keer per jaar fysiek bij elkaar om plannen en initiatieven te bespreken en samen tot een advies te komen. Om de denkkracht en creativiteit van de groep maximaal te benutten, gebeurt dit in een vroeg stadium van de besluitvorming. De eerste bijeenkomst is op 29 september a.s.

Meer weten?
Ben jij een (gespecialiseerd) verpleegkundige, anesthesiemedewerker of OK-assistent, een creatieve denker en weet je wat er binnen jouw beroepsgroep en organisatie speelt? Informeer bij één van je (V)VAR- of Verpleegkundig Platform bestuursleden of als ambulanceverpleegkundige bij je (P&O) manager.