Werkconferentie Zorg voor het Noorden: Versnellen doen we samen

Vrijdag 10 december was de werkconferentie waarin bestuurders en managers met elkaar ambities concreet maakten. Koos Komdeur, leerhuismanager van de MCL Academie en een van de organisatoren blikt terug.

Best spannend hoe het vanmorgen zal gaan. Met m’n medeorganisatoren hebben we op het laatste moment de werkconferentie helemaal om moeten gooien… COVID! Van fysiek moeten we nu toch digitaal. Terwijl we bewust kozen voor een fysieke bijeenkomst, de uitdagingen vragen intensieve afstemming om tot concrete resultaten te komen. Gaat dat in een digitale sessie wel lukken? Gelukkig zijn de deelnemers ondertussen ook gewend aan Zoom, Teams en andere varianten.

Op het programma staan de forse ambities die vorige maand zijn vastgesteld: 10% meer stagiairs, bovenformatief opleiden, combibanen ontwikkelen (ook over de organisatiegrenzen heen) en betere loopbaanmogelijkheden. Stevige ambities om te zorgen dat er de komende jaren voldoende medewerkers worden geworven, opgeleid en behouden voor de gespecialiseerde verpleegkundige beroepen (IC, OK, SEH, Kind, etc.). We hebben de afgelopen tijd kunnen merken hoe kwetsbaar dat is, weer COVID…

Het format van de conferentie is eenvoudig: een bestuurder pitcht een ambitie (wat gaan we realiseren?) en daarop reageert een manager (hoe realiseren we dat?). Vervolgens ontstaan boeiende discussies waarbij ambitie en de concrete realiteit van alle dag elkaar op prachtige wijze raken. Fascinerend hoe de gesprekken leiden tot grote betrokkenheid bij en erkenning van de verantwoordelijkheden over en weer.

We sluiten af met nieuwe inzichten en duidelijke afspraken. Deze verwerken we de komende weken tot een plan van aanpak dat in februari in het Regionaal Overleg wordt vastgesteld. Een nieuwe versnellende impuls om gezamenlijk meer medewerkers op te leiden voor de prachtige beroepen in onze organisaties. En zo leidt een ‘last-minute-digitale-sessie’ zomaar tot hele tastbare resultaten!

Op onze website vindt je binnenkort een inhoudelijk terugblik van de werkconferentie.