Voorzitter Michiel Kahmann over de toekomst

Michiel Kahmann is directeur P&O bij het UMCG en voorzitter van Zorg voor het Noorden. Hij deelt zijn visie op de regionale samenwerking. ‘’Het is aan ons als regio om onze zorgprofessionals goed te ondersteunen in hun loopbaan en de volgende stappen daarin zo makkelijk mogelijk te maken.’’

Het opleiden van genoeg zorgprofessionals

Binnen Zorg voor het Noorden hebben we afspraken over het opleiden van professionals voor schaarse beroepen: welke aantallen zijn nodig in welke functies om in de toekomst aan de zorgvraag te kunnen voldoen? Ooit ging deze afspraak met name over IC- en OK-personeel. Nu we in het Noorden steeds meer moeilijk vervulbare vacatures en opleidingsplekken hebben, zijn de afspraken inmiddels uitgebreid met bijna alle FZO-opleidingen (Fonds Ziekenhuis Opleidingen). We monitoren ook samen de instroom vanuit de mbo en hbo-opleidingen.

Jaarlijks tekenen de bestuurders van onze aangesloten ziekenhuizen en ambulancediensten een convenant waarin de afspraken staan over het opleiden van deze beroepen. Daarnaast zijn er ook landelijke afspraken.

De FZO-cijfers van 2022

Op 1 maart werden de cijfers van de FZO-opleidingen over 2022 op een NVZ/NFU-bijeenkomst gepresenteerd en toegelicht. Onze regio springt er in positieve zin uit. We hebben 85% van de afgesproken aantallen behaald. Dat is iets minder dan vorig jaar, maar we zijn wel de hoogst scorende regio. Met dank aan alle professionals en studenten, leiden we in vergelijking met andere regio’s dus veel zorgverleners op voor de toekomst.

Op naar de 100%

Een mooi resultaat natuurlijk, maar hiermee zijn we er nog niet. De schaarste en werkdruk is op een aantal plekken in de regio dagelijks voelbaar, maar de grootste problemen zijn voor nu wel opgelost. Echter, als we ook in de toekomst (de juiste) zorg willen blijven bieden, dan moeten we ons blijvend inzetten om de opleidingsaantallen te behalen. Dit kan alleen als we met z’n allen de schouders eronder blijven zetten. Op naar de 100%!