Samenwerking op de kaart!

Ons netwerk groeit gestaag door, er is steeds meer openheid in de samenwerking en we weten elkaar supersnel te vinden. We hebben onze samenwerking echt op de kaart gezet! In zijn column blikt Michiel Kahmann, voorzitter van het regionaal overleg, terug op 2020 en de ontwikkelingen die Zorg voor het Noorden doormaakte.

Onlangs hielden we met alle leden van het regionaal overleg een korte reflectie over dit bijzondere jaar. We constateren dat we als netwerk gestaag doorgroeien! Ieder jaar beter. Daarbij ervaren we vooral de openheid waarmee we samenwerken. Zeker in dit jaar wisten we elkaar supersnel te vinden als het nodig was. We hebben het noorden en onze samenwerking dit jaar, juist in de Covid-tijd, echt op de kaart gezet. Daar mogen we trots op zijn!

Het jaar in vogelvlucht

We startten dit jaar natuurlijk met de officiële toekenning van Innovatieregio cluster Acute zorg door het CZO. Deze status geeft ons de ruimte en mogelijkheid om te pionieren met de opleidingstrajecten binnen de acute as. We gingen gelijk aan de slag en vernieuwden de opleidingen anesthesiemedewerker en operatieassistent. Door onze samenwerking wisten we elkaar ook goed te vinden tijdens de Covid-crisis. Zo werkten we gezamenlijk aan een regionaal opschalings- en opleidingsplan. En in het najaar breiden we de samenwerking uit. Met de initiële opleidingen in onze regio brachten we een beweging op gang om meer jonge middelbare scholieren op te leiden tot verpleegkundige. Tijdens een werkconferentie creëerde we onze toekomstvisie in een video en na afloop committeerde ruim 30 mensen zich aan die beweging.

Simpel doel, complexe weg

Ons doel met Zorg voor het Noorden is simpel: kansen bieden voor onze collega’s in de verpleegkundige beroepen in de regio en oplossen van de tekorten. De weg daarnaartoe is minder eenvoudig en vraagt iedere dag overleg en investering. Hoe krijgen we meer leerlingen opgeleid met de beperkte begeleidingscapaciteit die beschikbaar is? Hoe leren we omgaan met de nieuwe opleidingsvormen, zoals de Basis Acute Zorg? Wat zijn de consequenties van Covid voor de opleidingen. Waar kunnen we obstakels wegnemen en samenwerking verbeteren? En waar kunnen we leren van elkaar? Met negen ziekenhuizen, drie RAV’s én de onderwijsorganisaties hebben we een veelvoud aan afdelingen met allemaal verschillende belangen. Dan helpt het enorm dat we –hier in het noorden– nuchter en menselijk met elkaar omgaan. En daar gaan we volgend jaar gewoon mee door!

Bij Zorg voor het Noorden zijn we altijd op zoek naar kansen om onze regio te versterken. Heb je ideeën of zie je iets wat beter moet? Stuur één van ons dan vooral een berichtje!

Michiel Kahmann,
Voorzitter Regionaal overleg Zorg voor het Noorden