Regionaal overleg personele continuïteit in de zorgberoepen

Communicatie bulletin voor directeuren en managers P&O van onze negen ziekenhuizen en drie ambulancediensten en afgevaardigden van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, de MZH Academie en de MCL Academie.

HBO-V minor acute as start september 2020

Goed nieuws! De HBO-V van Hogeschool Windesheim en VIAA ontwikkelden een minor acute as. Deze minor leidt tot vrijstelling wanneer iemand na de HBO-V een vervolgopleiding gaat doen in diezelfde richting. Kortom, een doorlopende leerlijn die de totale opleidingstijd verkort. De minor start per september 2020. Aan onze ziekenhuizen wordt gevraagd stagecapaciteit vrij te maken.

Zorg voor het Noorden voldoet aan FZO Taskforce

Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) maken zich zorgen over het tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. In de FZO Taskforce zoeken zij gezamenlijk naar oplossingen. Deze taskforce heeft in september een rapport opgeleverd, waarin wordt beschreven welke afspraken moeten worden gemaakt. Zorg voor het Noorden voldoet al grotendeels aan deze afspraken. Bekijk ook het filmpje over de noodzaak en stappen.

Convenant en opleidingsaantallen

Een belangrijk punt van de vergadering was het convenant met een overzicht van de leerlingen die we gaan opleiden in 2020 in de ‘schaarse’ beroepen. Managers presenteren het overzicht: hoeveel moet elke organisatie opleiden en hoeveel kun je maximaal opleiden? Bij sommige beroepen gaat dit goed en is er ruimte om voldoende op te leiden. Bij o.a. het OK- en anesthesiepersoneel is dat nog niet het geval. De komende maanden wordt nog hard gewerkt aan de definitieve afspraken. In december ondertekenen de bestuurders van de 12 organisaties het convenant.