Opleidingsplaats anesthesiemedewerker (AMio): de meeste gestelde vragen

Je overweegt je in te schrijven voor de opleiding anesthesiemedewerker. Natuurlijk gaat deze overweging gepaard met vele vragen. Onze collega’s van het gezamenlijk opleidingstraject anesthesiemedewerkers hebben hun antwoorden op de meest gestelde vragen over het traject voor je op een rijtje gezet.

1. Wat voor contract krijg ik als ik word aangenomen?

Als je wordt aangenomen, krijg je een leerwerkovereenkomst voor de duur van de opleiding. Dat betekent dat je een werknemer bent en dat je salaris ontvangt. Het ziekenhuis waar je aangenomen wordt betaalt de opleiding voor je en betaalt de boeken. De lesuren gelden als werkuren en worden dus ook betaald. De zelfstudie voor de opleiding doe je wel eigen tijd te gebeuren en wordt niet vergoed in tijd en geld. Als je onverhoopt de opleiding halverwege stopt met de opleiding (uit eigen beweging of door onvoldoende resultaat) dan wordt de leerwerkovereenkomst beëindigd.

2. Wat ga ik verdienen?

Dit is afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring. Je gaat onder de Cao Ziekenhuizen of Cao UMC vallen, afhankelijk van het ziekenhuis waar je aangenomen wordt. Een gediplomeerde anesthesiemedewerker komt in schaal 55 van de Cao Ziekenhuizen of schaal 9 van de Cao UMC.

3. Hoeveel uren moet ik minimaal werken?

Een volledige werkweek bedraagt 36 uur. In de praktijk werk je de ene week vier dagen en de andere week vijf dagen. De opleiding begint met lesweken van vijf dagen. Het CZO (College Zorgopleidingen – de instantie die de diploma’s afgeeft) hanteert 28 uur per week als minimale duur van een contract gedurende de opleiding. Binnen het verband van het Gronings Opleiden houden we een minimaal contract van 32 uur per week aan. Dit doen we om het leerrendement optimaal te houden en te voorkomen dat de opleidingsduur verlengd moet worden om aan het minimum aan praktijkuren te komen.

4. Hoe ziet de opleiding er op school uit?

De eerste periode staat in het teken van algemene beeldvorming. Je krijgt theorie over werken op de OK, de patiënt op de OK en kennis over werken in de gezondheidszorg. In deze blokken ga je met deze kennis ook praktisch aan de slag. Je zoekt zelf uit hoe de dingen zijn geregeld in jouw ziekenhuis. Na deze algemeen voorbereidende periode, krijg je specifieke kennis aangeboden om vitale functies te begrijpen, te kunnen beoordelen en de juiste interventies onder begeleiding van een gediplomeerde anesthesiemedewerker te leren uitvoeren. Tevens leer je bij ons klinisch redeneren.

5. Hoe ziet de opleiding er in de praktijk uit?

Op de werkplek word je gekoppeld aan een werkbegeleider en ga je leren in de praktijk. In het begin kijk je vooral mee. Naar mate je langer meeloopt en ook meer theoretische kennis hebt, ga je steeds meer zelf doen. Tegen het einde van het tweede leerjaar werk je toe naar zelfstandig werken.

6. Hoe word ik beoordeeld?

Alle toetsen binnen het theoretische deel van de opleiding moeten met een voldoende worden afgerond. Er is een beperkt aantal aan herkansingen die je kunt doen bij een onvoldoende resultaat. In de praktijk worden er elk semester drie gespreken gehouden:

  • Introductiegesprek met AMio en werkbegeleider en eventueel de praktijkbegeleider/-opleider: de doelen voor het komende semester worden besproken.
  • Tussenevaluatiegesprek (halverwege het semester): stand van zaken wordt besproken en waar nodig bijgestuurd.
  • Beoordelingsgesprek (eind van elke semester): voortgang tot dan toe wordt besproken en gewogen. Het gaat hier alleen over het functioneren in de praktijk. Bij een onvoldoende beoordeling kan dit het einde van de opleiding betekenen.

7. Vindt er een uitwisseling plaats?

In principe gaat elke AMio in minimaal één van de andere ziekenhuizen stage lopen. Hoe vaak en hoe lang dit zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. We streven naar een uitwisseling aan het einde van het eerste leerjaar en aan het einde van het tweede leerjaar.

8. Wat kost de opleiding in tijd?

De studiebelasting is heel persoonsafhankelijk. De ervaring leert dat wanneer je de theorie bijhoudt en je voorbereid op de lessen, je het met enige tijdsinvestering in de avonduren goed kunt doen. De theoretische kant heeft wel intensievere en minder intensieve modules. Hierdoor hebben sommige perioden een hogere studiebelasting dan andere perioden.

Staat het antwoord op je vraag er niet tussen? Mail dan je vraag en je contactgegevens naar anesthesiemedewerker@zorgvoorhetnoorden.nl.