Meer goed opgeleide anesthesiemedewerkers door mogelijk verkorte opleiding

Meer goed opgeleide anesthesiemedewerkers in een korter tijdsbestek; dit willen de Groningse ziekenhuizen bereiken. Dat is winst voor studenten en alle ziekenhuizen. Met de aanvraag bij het College Zorg Opleidingen (CZO) voor het verkorten van de opleiding anesthesiemedewerker kunnen studenten hun opleiding in de toekomst in twee jaar en zes maanden afronden.

Gronings opleiden

Na de opdracht van de Raden van Toezicht van de diverse ziekenhuizen om meer te gaan opleiden, ontstond ‘Gronings opleiden’. Dit is een samenwerking tussen het Martiniziekenhuis (MZH), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG). Tijdens de Groningse opleiding anesthesiemedewerker doen studenten werkervaring op in deze drie samenwerkende ziekenhuizen.

“Naast het zorgen voor minder uitval, keken we al gauw naar de mogelijkheid om sneller op te leiden. Dit leidt namelijk tot meer opgeleide mensen binnen een kort tijdsbestek.”
Wyko Elsinga, praktijkbegeleider UMCG

Een verkorte opleiding bleek de oplossing

Vanuit de opdracht om meer op te gaan leiden bleek al snel dat méér opleiden geen reële mogelijkheid was. Wyko Elsinga, praktijkbegeleider UMCG: “Naast het zorgen voor minder uitval, keken we al gauw naar de mogelijkheid om sneller op te leiden. Dit leidt namelijk tot meer opgeleide mensen binnen een kort tijdsbestek.” Om dit te kunnen realiseren, is kritisch gekeken naar de opleidingen waar dit zou kunnen. Ook is het theoretische gedeelte dat door het Wenckebach Instituut wordt aangeboden in het uitwerkproces meegenomen en is gekeken op welke manieren verkorten mogelijk was. De opleiding anesthesiemedewerker bleek uitermate geschikt. In samenspraak met het Wenckebach Instituut bleek het verkorten van drie jaar naar twee en een half jaar mogelijk. Het Wenckebach Instituut en de ziekenhuizen hebben hiervoor een aanvraag ingediend bij het CZO. In afwachting van de erkenning is er goede hoop.

Aangepast lesprogramma

Voor studenten zou dit betekenen dat bepaalde onderwerpen minder theorie-uren toegewezen krijgen. Voor de kleinere ziekenhuizen in de regio waren onderwerpen als transplantatie en neonatologie voor de studenten altijd al minder relevant. Wyko: “De nieuwe opleiding sluit dus beter aan. De kleinere ziekenhuizen krijgen straks een beginnend beroepsbeoefenaar die na twee en een half jaar goed inzetbaar is. De grotere ziekenhuizen zoals het MCL, MZH en UMCG krijgen een beroepsoefenaar die ook heel prima in staat is om aan de slag te gaan, maar misschien nog een beetje inwerktijd nodig heeft.”

Unieke opleiding in Nederland

De erkenning voor de opleiding anesthesiemedewerker in twee en een half jaar zou een unicum zijn. Tot voor kort was deze opleiding namelijk drie jaar. Het CZO heeft deze inmiddels zelf ingekort naar twee jaar en tien maanden. Mits de erkenning er komt, dan gaat de opleiding al in voor de eerste groep die in september begonnen is. Wyko: “Bij de planning is rekening gehouden met deze insteek, voor zowel de theoretische kant als voor de praktijkkant. Komt de erkenning er niet, dan kan makkelijk de overstap gemaakt worden naar de twee jaar en tien maanden variant.” De eerste groep studenten is hier reeds over geïnformeerd.

Het besluit van het CZO zal naar verwachting eind dit jaar genomen worden.

Lees meer over Gronings opleiden