Zorg voor het Noorden krijgt status Innovatiregio

opleiden

Het CZO gaf Zorg voor het Noorden in januari de status Innovatieregio voor de opleidingen binnen het cluster Acute Zorg. Wat dit voor ons betekent en waar we gaan beginnen, lees je hieronder.

Het College Zorgopleidingen (CZO) is het landelijke orgaan dat toeziet op de kwaliteit van de opleidingen en ze toetst en accrediteert. Met Flex Level werkt het CZO aan een nieuw opleidingsstelsel voor (vervolg-) opleidingen voor verpleegkundig en medisch ondersteunende professionals. In de eerste fase van Flex Level zijn de architectuur, een visie en de uitgangspunten bepaald. Nu zijn praktijk- en theorieopleiders aan zet, zij ontwerpen samen nieuwe opleidingen en individuele leerroutes.

Zorg voor het Noorden kreeg de status Innovatieregio voor de opleidingen binnen het cluster Acute Zorg. Wij gaan de uitgangspunten van het CZO Flex Level vertalen naar een opleidingsprogramma’s binnen dit cluster. Zodat we opleiden voor de toekomstige en voorspelbare vraag van de arbeidsmarkt en tot wendbare professionals.

We starten daarbij met de OK-opleidingen. Meer over de ontwikkeling van de compleet nieuwe opleidingen voor operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en medewerkers operatieve zorg lees je elders op onze website.