Ellen de Groot gestart als projectleider Lab-functies

Ellen is leidinggevende bij het UMCG en sinds kort ook gestart als projectleider van Lab-functies bij Zorg voor het Noorden. Ze vertelt waarom het zo belangrijk is om aandacht te hebben voor deze functies en hoe ze dit gaan doen.

Noodzakelijk om aandacht te hebben voor Lab-functies

De komende jaren (en nu al) is en ontstaat er een tekort aan collega’s binnen de Lab-functies. Deze functies hebben een cruciale rol in de diagnostiek en behandeling van de patiëntenzorg. Om de kwaliteit van patiëntenzorg te kunnen waarborgen zoeken we naar mogelijkheden om de bekendheid en kwaliteit van de functie en de opleiding te verbeteren.

Beginnen met strategisch personeelsmanagement

Het eerste doel is dat we aan het eind van 2024 het strategisch personeelsmanagement (SPP) van de regio in kaart hebben. Hiermee wordt duidelijk welke functies we de komende jaren moeten opleiden. Ook willen we medewerkers betrekken bij de voorstellen die we gaan doen en laten meedenken in de ontwikkelingen.

We hebben elkaar nodig

De samenwerking binnen Zorg voor het Noorden is van belang. Samen staan we sterker en leren we van oplossingen waarvan we bij elkaar zien dat ze werken. Verder kijken we hoe we elkaar kunnen helpen, zoals het gezamenlijk opleiden en het creëren van combinatiebanen.

Verder is het zo dat wanneer een bepaald ziekenhuis problemen heeft met personele bezetting, dit effect heeft op de patiëntenstromen en capaciteit in andere ziekenhuizen in de regio. Kortom we hebben elkaar nodig!