Een unieke bijeenkomst met 35 werkbegeleiders uit drie ziekenhuizen

Op woensdag 6 november kwamen ruim 35 werkbegeleiders van de opleiding anesthesiemedewerker samen voor een eerste presentatie van het praktijkopleidingsplan van het nieuwe ‘Gronings Opleiden’. Een unieke bijeenkomst met werkbegeleiders van de drie Groningse ziekenhuizen: het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Martini Ziekenhuis en het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Wouter Loef, hoofd operatiecentrum in het Martini Ziekenhuis opende de bijeenkomst: “Het afgelopen jaar is vanuit de verschillende ziekenhuizen hard gewerkt aan dit unieke en nieuwe concept. Het is zelfs zo nieuw dat het CZO mee wil kijken en dit zelfs als showcase wil gebruiken.”

Gezamenlijk opleiden in Groningen. Maar waarom eigenlijk?

De afgelopen jaren is er een tekort in de zorg en aan anesthesiemedewerkers ontstaan en dat tekort is niet zomaar opgelost. Door niet alleen méér op te leiden maar ook beter, wordt met het Gronings Opleiden geprobeerd het tekort te dichten. Zo worden studenten bijvoorbeeld gerichter geplaatst, door goed te kijken welke student in welk ziekenhuis het beste kan leren. Ze worden nog wel aangenomen bij één ziekenhuis, maar lopen ook stage bij de andere ziekenhuizen. Dat de studenten binnen de opleiding ook bij andere ziekenhuizen gaan kijken is een groot voordeel. Wouter: “Door bij elkaar mee te kijken, kun je meer meenemen naar de werkvloer. Zo maken we gebruik van alle ervaringen en kwaliteiten uit de verschillende ziekenhuizen.”

“Door bij elkaar mee te kijken, kun je meer meenemen naar de werkvloer. Zo maken we gebruik van alle ervaringen en kwaliteiten uit de verschillende ziekenhuizen.”
Wouter Loef, hoofd operatiecentrum Martini Ziekenhuis

Een aangepast praktijkopleidingsplan zodat we dezelfde taal spreken

Bij het vormgeven van zo’n nieuw opleidingsconcept komt heel wat kijken. P&O is bijvoorbeeld druk geweest met harmonisatie van cao’s en arbeidsvoorwaarden. Praktijkbegeleiders van de verschillende ziekenhuizen hebben kritisch gekeken naar de invulling en inrichting van het praktijkopleidingsplan. Wyko Elsinga, praktijkbegeleider bij het UMCG: “Wanneer je samen op gaat leiden, dan moet je wel dezelfde taal spreken. Hoe beoordelen we bijvoorbeeld de student en waar letten we op? In het praktijkopleidingsplan staat nu een uniforme wijze van werkbegeleiding beschreven. Dit biedt niet alleen duidelijkheid voor de student, maar ook voor de werkbegeleiders.”

Altijd open voor verbetering

“Is de reden van uitval onderzocht? Hoeveel weken komen studenten stagelopen? En gaat dit extra administratietijd van mij vragen?” Zomaar een greep uit de vragen die tijdens de bijeenkomst werden gesteld aan de praktijkbegeleiders. Tijdens de bijeenkomst konden de werkbegeleiders kritische vragen stellen, maar ook feedback geven op het voorgestelde praktijkopleidingsplan want niets is nog in beton gegoten. Het was een informatieve en interactieve bijeenkomst. Bekijk hieronder een sfeerimpressie:

Meer weten over ‘Gronings Opleiden’? Lees ook:

Artikel: Meer goed opgeleide anesthesiemedewerkers door mogelijk verkorte opleiding

Artikel: Over de grenzen van het eigen ziekenhuis