Coöperatie Zorg voor het Noorden

Coöperatie Zorg voor het Noorden

”Met deze coöperatie zetten we een volgende stap in de professionalisering van onze samenwerking en het creëren van nieuwe loopbaanpaden en combinatiepaden.”

Waar Zorg voor het Noorden begon als een netwerkorganisatie tussen ziekenhuizen en ambulancediensten is het nu een coöperatie geworden waarin intensief wordt samengewerkt.

Gezamenlijk gaan we voor de beste toekomst voor zorgprofessionals in Noord-Nederland. Dit doen we door in te zetten op onderwijsvernieuwing, aantrekkelijk werkgeverschap, en continue monitoring en afstemming op het gebied van strategische personeelsplanning. Zo gaan we samen voor het behoud van kwaliteit, capaciteit en continuïteit van de personele bezetting en kunnen we de beste ziekenhuis- en ambulancezorg blijven bieden.

Voorzitter Michiel Kahmann

‘De vernieuwde opleidingen zoals ‘flex level’ gaan ervoor zorgen dat de loopbaan- en ontwikkelkansen voor zorgprofessionals groter worden. Wij willen deze kansen in de regio samen oppakken, zodat we bijvoorbeeld ook meer combinatiebanen tussen de deelnemende organisaties creëren. Zo houden we het werken in de zorg in het Noorden boeiend en afwisselend voor iedereen. Daarnaast blijven we elkaar scherp houden om voldoende collega’s op te leiden, van MBO tot en met IC-verpleegkundige. Als verpleegkundige merk je er weinig van dat we dit nu in een Coöperatie gaan doen, maar het zorgt er wel voor dat we elkaar nog beter aan de gemaakte afspraken kunnen houden.’

Ondertekening door bestuurders

Om dit te kunnen realiseren, is het aantal ambities en projecten in de afgelopen jaren gegroeid en wordt op steeds meer vlakken samengewerkt. De doorontwikkeling vroeg om professionalisering en met de ondertekening van de bestuurders van de ziekenhuizen en ambulancediensten in Noord-Nederland werd de coöperatie Zorg voor het Noorden op 24 juni officieel een feit.