Convenant 2022

Het convenant waarin de afspraken voor het opleiden van professionals voor kwetsbare beroepen zijn vastgelegd wordt binnenkort door de bestuurders van de deelnemende instellingen ondertekend. Ooit begonnen als een afspraak rond met name IC en OK personeel is het inmiddels uitgegroeid tot een afspraak over bijna alle zogenaamde FZO opleidingen. Managers en betrokken experts in strategische personeelsplanning buigen zich daarvoor gedurende het jaar samen over de benodigde instroom en beschikbare opleidingscapaciteit.
Dat laatste blijft een voortdurend vraagstuk.

Ook in het Noorden worden we steeds meer geconfronteerd met moeilijk vervulbare vacatures en opleidingsplekken. Daarnaast hebben besturen en koepelorganisaties als NVZ en NFU zich gecommitteerd om op te leiden volgens de door het Capaciteitsorgaan gemaakte FZO raming voor de benodigde instroom. Deze ligt voor een aantal opleidingen beduidend hoger dan het convenant. Deze extra inspanning wordt ook in het convenant opgenomen.

Daarvoor is niet één oplossing. Door het combineren van verschillende acties moeten we er met elkaar voor zorgen dat de vijver waaruit we met elkaar vissen voor personeel gevuld blijft met voldoende en goed opgeleide mensen. Door maximaal zelf op te leiden, door vernieuwd opleiden, door extra instroom van stagiaires, door op te leiden voor collega’s in andere ziekenhuizen, door bovenformatief op te leiden en het weghalen van financiële barrières, etc. etc.

Wil je weten wat de afspraken zijn  voor jouw vakgebied of ziekenhuis? Klik hier voor het convenant of vraag het eens aan je P&O adviseur als je al werkzaam bent bij één van de organisaties.