Centrale regie in opschalingsplannen voor tweede golf COVID‒19

Hoe bereid je je als ziekenhuis voor op een eventuele tweede golf van COVID‒19 besmettingen? Wat is er nodig aan apparatuur, bedden, ruimte en goed opgeleide zorgprofessionals om dan de juiste zorg te kunnen verlenen? Afgelopen zomer stelde het Ministerie van VWS deze vragen aan alle ziekenhuizen in Nederland. In een opschalingsplan die per fase (groei in aantal IC‒ bedden) beschrijft wat er nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Zowel de zorg voor COVID‒patiënten als de reguliere zorg.

Regionaal opschalingsplan
Eind augustus leverden we vanuit het Noorden we een regionaal opschalingsplan aan met daarin:

  • Wat er nodig is aan verbouw en apparatuur om in de verschillende fasen aan het juiste aantal bedden te komen, conform de uitvraag van het ministerie?
  • Formatieplan per ziekenhuis: welke en hoeveel zorgprofessionals zijn nodig om de zorg te verlenen in de verschillende fasen van opschaling?
  • Scholingsplan: welke training of opleiding hebben de zorgprofessionals nog nodig om ingezet te kunnen worden?

We weten elkaar te vinden
De ziekenhuizen werken goed samen als het gaat om die opleidingsplannen. Tijdens de eerste uitbraak van COVID‒19 is er al veel trainingsmateriaal ontwikkeld en gedeeld binnen de regio. Dat zullen we ook in de komende fases gaan doen, vooral om te voorkomen dat op verschillende plekken hetzelfde wiel wordt uitgevonden. Vaak afhankelijk van de grootte van het ziekenhuis wordt een trainingsprogramma zelf ontwikkeld, of juist in samenwerking met andere ziekenhuizen geïmplementeerd. Met het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO)  als bovenregionale motor om opleidingsinspanningen met elkaar te verbinden en te versterken.

Vervolg
Zorg voor het Noorden regisseert dit gezamenlijke proces: de onderlinge afstemming en het delen en implementeren van verschillende trainingsprogramma’s in  de ziekenhuizen. Bijvoorbeeld met de inrichting van een regionale COVID‒bronnenbank met trainingsprogramma’s van en voor alle ziekenhuizen, waar alle zorgprofessionals toegang tot hebben.  Zodat we samen de juiste dingen doen om onze zorgprofessionals zo snel en zo goed mogelijk goed klaar te stomen voor hun inzet tijdens een eventuele tweede golf.