Belang regionale samenwerking en bestuurlijk commitment

Belang regionale samenwerking en bestuurlijk commitment

Op 11 mei vond het Moving Magazine plaats met als thema ‘FZO-opleidingen in de lift’, georganiseerd door de NVZ en NFU. Tijdens dit seminar werden cijfers per regio getoond over de opleidingsopgave waar we voor staan. Op de landkaart zie je het verschil tussen de raming van het capaciteitsorgaan op basis van de demografie en de instroom van studenten over het jaar 2020. Op de kaart is te zien dat er grote regionale verschillen zijn. Wat meteen opvalt is dat we in het Noorden op 0% verschil zitten. Hieruit leiden we af dat we in het Noorden al een aantal jaren goed met elkaar samenwerken en dat we hiermee een voorbeeld voor andere regio’s zijn. Daar zijn we trots op!